pretraži internet

Google

30 travnja 2008

Kirhofova pravila


Paralelna veza otpornika i proračuni vezani za paralelnu vezu dva otpornika uključuju nekoliko stvari koji su vezani za fiziku (elektrotehniku). To su prije svega Ohmov zakon i Kirhofova pravila. Program je nešto stariji (radio sam ga prije par godina) što ne znači da nije aktuelan.

Nema komentara: